ENDÜSTRİ

Endüstri / Erciyas Çelik Boru / Sürdürülebilirlik / İş Sağlığı, Güvenliği & Çevre Sorumluluğu

 

Tüm faaliyet ve aktivitelerimizi, çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini teminat altına alarak, çevreye olan olası olumsuz etkilerimizi minimize ederek yönetiriz.


 

Çevre ve İSG Politikamız;

1.Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili yükümlü olduğumuz yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal gerekliliklere ve ilgili taraf şartlarına uymak,

2.Kazalara ve hastalıklara neden olabilecek tehlikeli ortamların oluşmasını engellemek ve mevcut tehlikeli ortamları ortadan kaldırmak,

3.Çevre kirliliğini önlemeye yönelik olarak, atıkların kaynağında azaltılmasını, ayrıştırarak maksimum geri dönüşüm ve/veya yeniden kullanımını sağlamak, önlenmesi mümkün olamayan atıkların doğaya zarar vermeyecek bir şekilde yok edilmesini sağlamak,

4.Rutin faaliyetlerimizde, yeni yatırım ve projelerde çevre etkilerini, iş sağlığı güvenliği risklerini tanımlayıp en aza indirmek için gerekli tedbirleri almak, 

5. Çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızı çevre ve İSG konusunda bilinçlendirmek ve beklentilerini dikkate almak,

6. Enerji ve doğal kaynakları optimum düzeyde kullanmak,

7. Acil durum risklerini azaltmak ve acil hallere hazırlıklı olmak,

8. ISO 14001 Çevre ve OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi şartlarına uymak, etkinliğini ölçmek ve performanslarını sürekli iyileştirmek.

Erciyas Çelik Boru A.Ş. İSG ve Çevre Politikası’nı değişen şartlara uygunluğunu sağlamak için periyodik olarak gözden geçirecek, çalışanlarına ve tüm paydaşlarına duyuracak, toplumun ulaşımına açık.

Erciyas Holding Tüm Hakları Saklıdır ©