ENDÜSTRİ

Endüstri / Erciyas Çelik Boru / Sürdürülebilirlik / Sosyal Sorumluluk

''Bugün yaptığımız her şey çocuklarımız için. Biz gittikten sonra bugün yaptığımız her şey sonraki nesillere miras kalacak. Sonraki nesillerin geleceğini emniyete almanın en iyi yolu çocuklarımızın eğitimine cömertçe yatırım yapmaktır.''

Hakime ERCİYAS
Kurucu Üye

 

Erciyas Holding; Sosyal Sorumluluk etiğini benimsemiş bir kurumdur. Bu bağlamda “Kurumsal Vatandaşlık” kavramını içselleştirerek, topluma karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirdikleri oranda iyi “Kurumsal Vatandaş” olacağına inanır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinde toplumsal bir ihtiyaca yönelik çözümlerin, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere yönelik olarak ve belirli bir bütçe ve zaman planı çerçevesinde tasarlanarak uygulanması amaçlanır. Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerini belirlerken şu özelliklere sahip olması aranır:

•    Toplumsal gerçeklere ve ihtiyaçlara uyumluluk,
•    Şirket ilke ve değerlerine uyumluluk,
•    Uygulanabilirlik,
•    Sürdürülebilirlik,
•    Yaygınlaştırılabilirlik,
•    Paydaş Katılımı, (gerektiğinde)
•    Ölçülebilirlik,
•    Faaliyetlerde bulunulan yöreye verilecek öncelik.

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

•    Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksek Okulu 

o    '' Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksek Okulu" yeni kurulan Düzce Üniversitesine yaptığımız katkılardan biridir. Maksadımız uluslararası ticarette başarılı kariyer elde etmek isteyen yeni nesillerin farklı diller öğrenebilmeleri için kaynak sağlamaktır.
  
o    Okul, 22 Ağustos 2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 05 Eylül 2012 tarihinde, Üniversitenin Konuralp Yerleşkesi içerisindeki yeni hizmet binasında 631 öğrenci ile 2012-2013 eğitim-öğretim yılına başlamıştır.

o    Düzce Üniversitesi Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu, Üniversite bünyesinde yabancı dil programlarını ve farklı amaçlar için gerçekleştirilen yabancı dil yeterlik sınavlarını yapmakta, Hazırlık ve Zorunlu Yabancı Dil derslerinde Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında İngilizce eğitimini yürütmektedir.

o    Düzce'de yer alan Hakime Erciyas Yabancı Diller Okulu'nun yenilikçi programlarına öncülük etmek için akademik bilgelerle işbirliği yapıyor ve entegre ortaklıklar kuruyoruz.
 

•    Hakime-Ahmet Kamil Erciyas Öğrenci Köyü 

o    23 Mayıs 2015 tarihinde Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Sümer Kampüsü’nde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün katılmış olduğu törenle açılmıştır.

o    Türkiye’de çok örneği olmayan öğrenci köyü, 16 binadan oluşan, 264 öğrenciyi barındıracak 36 bin metrekarelik bir alana kurulmuştur. Son derece modern ve çağdaş bir yaşam alanıdır.


•    Beyköy-Balıkesir Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi 

o    Briza Rüzgar Santralinin inşasına başlandığı 2013 yılında tesisin bulunduğu Beyköy-Balıkesir’de tespit edilen sorunlar, bu projeyle 2014 yılında iyileştirilmiştir.

o    Proje Kapsamı: Su şebekesi yeterli olmayan köyün su sorununun çözülmesi - Çeşme Yapımı, eski su boru hatlarının değişimi, su tankı yapımı, su kuyusu açılması, 4 adet hayvan yalağı/çeşmesi yapılması

o    Proje Kapsamı: Karbon salınımını önleyerek elde edilen gelirin öncelikle bölgedeki başarılı öğrencilere burs olarak verilmesi ve akabinde bölgede sosyal sorumluluk projeleri geliştirilmesi 

o    Suyun temini ile yerel halkın yaşam kalitesi ve hijyen düzeyi önemli ölçüde artmıştır.

o    Gözle görülür şekilde hayvan sayısında artma meydana gelmiştir. Hasatlar artmıştır ve köyün giderek azalan nüfusuna olumlu katkıda bulunacağı öngörülmektedir.

o    Su kuyusu projesi ile beraber, saha içinden geçen ortak ulaşım yolları inşa edilmiştir. Diğer çevre köylerde de ulaşım yolu iyileştirmeleri yapılmıştır. 

Erciyas Holding Tüm Hakları Saklıdır ©