ERCİYAS HOLDİNG

Erciyas Holding / Başkan'ın Mesajı

Sevgili Çalışma Arkadaşlarım, Meslektaşlarım, 

1972 yılında Türkiye'nin en önemli sanayi tesislerinden olan İzmit'teki çelik boru üreticisi Mannesman - Sümerbank boru fabrikasında genç bir mühendis olarak çalışma hayatıma başladığımda, bu ilk görevin hayatımın bütününü içine alan bir işin başlangıcı olacağını ve buradan hareketle iş alanlarımızı çeşitlendirerek büyük bir dikkatle bir holding yapısına evrileceğimize öngörmemiştim. 

Çalıştığım fabrikada tamamı Alman teknolojisi ve sermayesi ile üretilen boruların yapımı ile ilgili teknik ayrıntıları ve hayranlıkla öğrendiğimi hatırlıyorum. Kalkınmakta olan Türkiye'nin giderek artan çelik boru ihtiyacı vardı ve ben tüm çabamı işime adayarak çelik boru üretiminin her türlü teknik ayrıntısını öğrendiğim gibi aynı zamanda Türkiye ve dünyada bu sektörün yapısını ve geleceğini inceleme fırsatı yakaladım.

Edindiğim deneyim ve sektöre dair gözlemlerim sonucunda, bugün de asla değişmeyen şu tespitlere ulaştım: İnsan sağlığı ve refahı için gerekli üç ana akışkan; su, doğalgaz ve petrol yine insanların hizmetine kesintisiz ve verimli olarak ancak çelik borularla sunulmaktadır. İnsanlığın kalkınma hamlesi sürdükçe çelik boruya ihtiyaç ise sürekli artacaktır. Kalkınmakta olan bir ülke olarak Türkiye'de de borunun üretimi ulusal sermaye ve girişimcinin kontrolüne kaçınılmaz olarak girecektir. 

O zaman benimsediğim bu vizyon, iş hayatımda esas belirleyici olmuştur. Ancak, ne kadar doğru bir vizyon ve hedefle yola çıksanız bile, özellikle yabancı teknoloji ve sermayenin hakim olduğu bir sektörde idealist bir girişimci olmak, tek başına yeterli değildir. Nitekim Mannesman'dan ayrıldıktan sonra, kendi işimi kurup, büyütmeye çalıştığımda, bunun hiç de kolay olmayacağını gördüm. İşte bir işadamı için yol ayrımı bu noktadır. Önünüze çıkan büyük engeller sizi caydırdıysa şu anda başka bir uğraşla hayatınızı kazanıyorsunuzdur. Şayet güçlüklere göğüs gerer ve belirlediğiniz vizyon ve hedefler doğrultusunda kararlılıkla ilerlerseniz, sizin için başka bir yaşam başlıyor demektir. 

1977 yılında kendi işimi kurarak başladığım yeni dönemde, ikinci ve zor olan yolu seçtim. Dönüp arkama baktığımda, çekilen tüm zorluklara karşılık, 1990 yılında büyük çaplı çelik hat boruları üretmek maksadıyla kurduğumuz boru fabrikası, bugün ülkemiz için gurur kaynağı olan mükemmel üretim performansına ulaşmış, gelişen teknik ve idari kadrosuyla da yurtiçi ve yurtdışında en yüksek teknik nitelikleri haiz çelik boruları üretip başarıyla pazarlama performansına erişmiştir. Erciyas Çelik Boru, yurt içi ve yurt dışı büyük ve prestijli boru hattı projelerinin aranılan çözüm ortağı ve boru sağlayıcısı olmuştur. Evet, 450.000 ton/yıl boru üretim kapasitesi, 400'e varan seçkin çalışanıyla Düzce'deki tesisimiz dünya standartlarında bir üretim merkezidir. Mannesman'da Alman danışman ve teknolojisi odaklı başlayan hikayemiz, Düzce'deki bu tesiste tamamı yerli teknoloji / sermaye / işgücü birleşimi ile Türkiye'deki dönüşümün çok güzel bir örneğidir. 

Erciyas Çelik Boru’nun yanı sıra, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerjinin dünyamızın ve çocuklarımızın geleceği olduğu bilinciyle rüzgâr ve güneş enerjisi yatırımlarına yönelerek Briza Rüzgar Enerji ve Erciyas Enerji şirketlerini kurduk, doğalgazdan kombine çevrim ile enerji üreten Komet Enerji ile ortak olduk. Yeşil ve daha yaşanabilir bir dünya için Bimaş Bisiklet Motosiklet ile iç pazarın yanı sıra dış pazarları hedefledik. 

25. yılımızı tamamladığımız 2015 yılında Erciyas Holding artık üç ana sektörde (sanayi,enerji, taahhüt) ve dünya çapında 50’den fazla ülkede faaliyet gösteren bir yatırım şirketi haline gelmiştir

Değerli Dostlarım, 

Devam eden senelerde de hep zoru başarmış ve dünyada ilkleri başarmış bir takıma liderlik yapmış bulunmaktan kıvanç duyar ve bu vesile ile katkısı olan tüm çalışan ve müşterilerime teşekkürü bir borç bilirim. Geçmişte yaşanan zorluklara rağmen bu noktaya nasıl geldiysek, gelecekte de önümüze çıkacak zorlukları aynı dayanışma ve inanç içinde aşacağımıza inanıyorum. 

1972 yılında benimsediğim vizyon değişmemiştir: İnsanlık kalkınma hamlesini sürdürdükçe enerjiye ihtiyaç devam edecektir. Ürettiğimiz ürünler ile verdiğimiz hizmetlerle en iyi ve en güvenilir olacak, doğaya ve içinde yaşadığımız çevreye saygı duyarak, katkıda bulunmaya devam edeceğiz. 
O zaman "Yaşam taşımaya devam… Tam yol ileri"... 

Ahmet Kamil ERCİYAS
Erciyas Holding
Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı

Erciyas Holding Tüm Hakları Saklıdır ©