ERCİYAS HOLDİNG

Erciyas Holding / Değerlerimiz

Vizyon
İçinde bulunduğumuz / ait olduğumuz topluluğun yaşamını zenginleştirecek, topluma ve çevreye saygılı ürün ve hizmetlerimizle en iyi ve en güvenilir olmak.

Misyon
Ekonomiye olduğu kadar paydaşlarımıza da (müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız, hissedarlarımız) fayda sağlamak için, kalıcı değer yaratarak, tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilir ve karlı büyümeye odaklanmak.

Temel Değerlerimiz

Açıklık ve Dürüstlük     
Yasal yükümlülüklerimizi ve paydaşlarımıza olan taahhütlerimizi yerine getirirken açık, dürüst ve güvenilir ilişkiler kurarız.

Sorumluluk       
Sorumluluk bilincimizle, işimizi sahiplenir, iş ortaklarımız ve tüm çalışanlarımız için güvenli bir iş ortamı yaratır, toplumun refahını, çevre sağlığını ve doğal kaynakları koruruz.

Katılımcılık
Paydaşlarımızın görüşlerini, önerilerini ve beklentileri azami olarak dikkate alırız.

Yenilikçilik ve Yaratıcılık            
Çözüm odaklı yaklaşımımızla, gelişme isteğimizle, yenilikleri takip eder, öğrenir, bilgimizi paylaşır ve fark yaratırız.

Müşteri Odaklılık          
Şirket içi ve dışı müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını anlar, uygun hizmet ve ürün sunarız.

Verimlilik
Sahip olduğumuz kaynakları etkin kullanır, her alanda yüksek performansı hedefleriz. 

Tutarlık ve Öngörülebilirlik
Faaliyetlerimizi orta ve uzun vadeli öngörüler ışığında ve küresel gelişmeler doğrultusunda tutarlı bir şekilde yürütürüz.

Çevreye Duyarlılık ve Yaşama Saygı
Yaşam için insan ve doğanın en önemli etken olduğuna inanır, çalışmalarımızda çevreye ve doğaya azami hassasiyet gösteririz.

 

Erciyas Holding Tüm Hakları Saklıdır ©