ERCİYAS HOLDİNG

Erciyas Holding / İş Sağlığı ve Güvenliği & Çevre Yönetimi

Erciyas Holding’in tüm şirketlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Yönetiminin en üst seviyede sağlanması, holding yönetiminin birincil öncelikli yönetim politikasıdır.

Bu konuda “sıfır” hata, çalışma prensibimizin temel ilkesidir. Bununla birlikte, herhangi bir nedenle bu konuda ortaya çıkabilecek bir sorunun kaynağına inerek nedenlerini bulmak ve bir daha tekrarlanmamasını sağlayacak düzeltmeleri yapmak temel prensiplerimizdendir.

Şirketlerimiz, müşteriden sipariş talebinin alınmasından sevkiyatın tamamlanmasına kadar geçen süreçte, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre risklerinin ortaya çıkmasını önlemek veya kabul edilebilir seviyeye indirebilmek amacıyla gerekli tedbirleri, henüz problemlerle karşılaşmadan almak için çaba gösterir. Bu amaçla işletme içinde aşağıda belirtilen kuralları koymuş olup titizlikle takip edilmektedir. 


1. Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili yükümlü olduğumuz yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal gerekliliklere ve ilgili taraf şartlarına uymak,

2. Kazalara ve hastalıklara neden olabilecek tehlikeli ortamların oluşmasını engellemek ve mevcut tehlikeli ortamları ortadan kaldırmak,

3. Çevre kirliliğini önlemeye yönelik olarak, atıkların kaynağında azaltılmasını, ayrıştırarak maksimum geri dönüşüm ve/veya yeniden kullanımını sağlamak, önlenmesi mümkün olamayan atıkların doğaya zarar vermeyecek bir şekilde yok edilmesini sağlamak,

4. Rutin faaliyetlerimizde, yeni yatırım ve projelerde çevre etkilerini, iş sağlığı güvenliği risklerini tanımlayıp en aza indirmek için gerekli tedbirleri almak, 

5. Çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızı çevre ve İSG konusunda bilinçlendirmek ve beklentilerini dikkate almak,

6. Enerji ve doğal kaynakları optimum düzeyde kullanmak,

7. Acil durum risklerini azaltmak ve acil hallere hazırlıklı olmak,

8. ISO 14001 Çevre ve OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi şartlarına uymak, etkinliğini ölçmek ve performanslarını sürekli iyileştirmek.

Erciyas Holding İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Politikası’nı değişen şartlara uygunluğunu sağlamak ve sürekli olarak iyileştirebilmek için periyodik olarak gözden geçirecek, raporlayarak çalışanlarına ve tüm paydaşlarına duyuracak, toplumun ulaşımına açık tutacaktır.

Erciyas Holding Tüm Hakları Saklıdır ©